Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    olivětínské vrstvy
Článek
    Laterální přechod z aluviálních kuželů do lakustrinního prostředí; model sedimentace svrchních olivětínských vrstev (autun) v české části vnitrosudetské pánve