Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ostatní neovulkanity Českého masívu
Článek
    Georeliéf neovulkanitů v Bruntálské vrchovině
    Major and trace elements in Tertiary volcanics of the Lužické hory Mts. and the adjacent area, northern Bohemia
    Ultramafické nodule severomoravských bazaltoidů