Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    quality
Článek
    Porovnání kvality hořického pískovce v různých částech lomu Podhorní Újezd
    Štípatelné břidlice České republiky a petrografické metody pro hodnocení kvality jejich stavebního užití