Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    river bed
Článek
    Možnosti studia antropogenních změn říční sítě na příkladech z povodí Sázavy a Svitavy