Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    river network
Článek
    Antropogenní změny říčních koryt v horních částech povodí Svitavy a Sázavy
    Hodnocení antropogenních změn říční sítě v horních částech povodí Sázavy a Svitavy
    Poloha, Významné rysy morfologie povrchu Vohančic.