Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ruderal and synanthropic habitats
Článek
    Nástin rozšíření vybraných ruderálních a synantropních druhů plžů (Gastropoda) v oblasti Šumavy a Pošumaví