Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    scree breccias
Článek
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení