Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    seismic energy
Monografie
    Vlastnosti seismických vln v izotropních a anizotropních prostředích
Článek
    Analysis of Seismicity of Western Bohemian Earthquake Swarm Areas
    Seismic energy of rockbursts in Ostrava-Karviná Coalfield in the view of the geological, geomechanical and mining aspects