Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    těšínit
Článek
    Alkaline Volcanism in the Mesozoic and Cenozoic history of the Western Carpathians Mts.
    Chemické a petrologické studium pikritových hornin z podbeskydské oblasti
    Geochemické zhodnocení výsledků třídění hornin těšínitové asociace
    Kontaktní metamorfóza spojená s intruzí hornin těšínitové asociace na lokalitě Krmelín
    Matematicko-statistický model systémového třídění hornin těšínitové asociace jeko podklad pro úvahy o jejich chemismu a vzniku
    Mathematical-statistical study of chemical composition of the teschenite association rocks
    Statistical evaluation of the chemical composition of pyroxenes and amphiboles of the teschenite association