Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Upper Silesian Coal Basin
Monografie
    Documenta geonica 2006. 6. Česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve".
    Geologické prostředí a geotechnické vlastnosti pokryvu karbonu české části hornoslezské pánve
    Současné a potencionální zdroje karbonského plynu v české části Hornoslezské pánve
Článek
    Control of rockburst risk in hard coal longwall mining - A case study
    Environmental impacts in the Czech part of the Upper Silesian coal basin
    Experimental Approach to Measure Stress and Stress Changes in Rock ahead of Longwall Mining Faces in Czech Coal Mines
    Rozwój utworów węglonośnych karbonu Górnośląskiego Zagłębia Węglowego
    Tufogenní horizont v podloží sloje 23a v petřkovických vrstvách v dobývacím prostoru Staříč, OKD, a.s. Důl Paskov, o.z
    Uhelné klasty ve svrchnokarbonských sedimentech české části hornoslezské pánve - prostředí, rychlost transportu, alterace a diagenetická historie v sedimentu
    Uhelný tonstein ve sloji Otakar (485) v porubských vrstvách ostravského souvrství - česká část hornoslezské pánve