Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    Žihle Basin
Článek
    První nález svrchněkarbonské fauny v jižní části žihelské pánve (Český masiv)