Record details

Title
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2008
Author
   Doležalová, Hana
   Konečný, Petr
Publisher
    Ústav geoniky Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
Physical description
    42 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
    Zpráva ke smlouvě o dílo 620/88/10
Subject category
    deformations
    levelling
Title keyword
    2008
    Deformometrická
    Dětmarovice
    Katastrálním
    Měření
    Nivelační
    Obce
    Roce
    území
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012