Record details

Title
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2009
Author
   Doležalová, Hana
   Hortvík, Karel
Publisher
    OKD, a.s
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Physical description
    51 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Překlad názvu: Deformational and levelling measurement in cadastral area Dětmarovice in year 2009
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    effects of undermining
    slope sliding
Title keyword
    2009
    Deformometrická
    Dětmarovice
    Katastrálním
    Měření
    Nivelační
    Obce
    Roce
    území
Abstract (in czech)
   Vlivy poddolování mohou indukovat mimo jiné i svahové sesuvy v oblastech k tomu predisponovaných. Určit, zda k svahovému sesuvu došlo vlivem hlubinné exploatace či vlivem časových změn ve fyzikálněmechanických vlastnostech tělesa svahu a jeho podloží, je možno na základě měření délkových a výškových změn v poloze pozorovacích bodů.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012