Record details

Title
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2012. Zpráva ke smlouvě o dílo 790/22/10
Author
   Doležalová, Hana
   Kajzar, Vlastimil
Publisher
    OKD
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2012
Physical description
    61 s.
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 2
    závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č. 6600505417
Subject category
    deformometric measurements
    Dětmarovice area
    mining activity
Title keyword
    790/22/10
    2012
    Deformometrická
    Dětmarovice
    Dílo
    Katastrálním
    Měření
    Nivelační
    Obce
    Roce
    Smlouvě
    území
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Předmětem je provedení tří deformometrických a nivelačních měření v roce 2012 na třech vybraných profilech, stabilizovaných formou pozorovacích bodů v k. ú. Dětmarovice, pro potřeby OKD, a.s. Dolu Karviná, závodu ČSA v Karviné.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    20. 3. 2014