Record details

Title
    Deformometrická a nivelační měření v katastrálním území obce Dětmarovice v roce 2013
Author
   Kajzar, Vlastimil
Publisher
    OKD, Důl Karviná
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2013
Physical description
    60 s. : P
Language
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    výzkumná zpráva
Notes
    Autoři celkem: 1
Subject category
    deformometric measurement
    Dětmarovice region
    leveling
Title keyword
    2013
    Deformometrická
    Dětmarovice
    Katastrálním
    Měření
    Nivelační
    Obce
    Roce
    území
Abstract (in czech)
   Předmětem Smlouvy o dílo č. 6600523624 -- 838/33/10 (číslo u zadavatele - OKD, a.s. -- číslo u zhotovitele - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.) je provedení tří deformometrických a nivelačních měření v roce 2013 (na jaře, v létě a na podzim) na třech vybraných profilech, stabilizovaných formou pozorovacích bodů v k. ú. Dětmarovice, pro potřeby OKD, a.s. Dolu Karviná, závodu ČSA v Karviné. Vlastní délkové měření na vybudovaných monitorovacích profilech (deformometrie) bylo v roce 2003 rozšířeno o nivelační měření (určování výšek jednotlivých bodů) na všech profilech. V rámci pravidelné kontroly případných pohybů na profilech P1, P2, P3 a P4 pak byla realizována další měření v letech 2004 až 2013.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    24. 10. 2014