Record details

Title
    Detail surface hydrogeological research and monitoring on prospective areas 1a a P-1b.
Other titles
    Detailní povrchový výzkum a režimní měření na perspektivních plochách P-1a a P-1b