Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-23 Děčín
Other titles
    Geological Map of the Czech Republic 1 : 50 000,02-23 Děčín
Author
   Kadlec, Jaroslav
   Schovánek, Pavel
   Shrbený, O.
   Valečka, Jaroslav
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    02-23
    50
    000,list
    ČR
    Děčín
    Geologická
    Mapa
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Děčína a okolí znázorňující geologické útvary starší paleozoikum-proterozoikum,paleozoikum,mezozoikum,terciér a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republic 1 : 50 000,02-23 Děčín
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014