Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 02-42 Česká Lípa
Other titles
    Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,02-42 Česká Lípa
Author
   Klein, V.
   Růžička, Miloš
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    02-42
    50
    000,list
    Česká
    ČR
    Geologická
    Lípa
    Mapa
Abstract (in czech)
   Geologická mapa České Lípy a JZ okolí znázorňující geologické útvary proterozoikum,mezozoikum,terciér a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,02-42 Česká Lípa
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014