Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 12-12 Louny
Other titles
    Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,12-12 Louny
Author
   Holub, V.
   Hradecký, Petr
   Tyráček, Jaroslav
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    12-12
    50
    000,list
    ČR
    Geologická
    Louny
    Mapa
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Loun a JV okolí znázorňující geologické útvary paleozoikum,mezozoikum,terciér a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,12-12 Louny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014