Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 15-44 Karviná
Other titles
    Geological Map of the Czech Republic 1 : 50 000,15-44 Karviná
Author
   Růžička, Miloš
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    15-44
    50
    000,list
    ČR
    Geologická
    Karviná
    Mapa
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Karviné a J okolí znázorňující geologické útvary paleozoikum,mezozoikum-terciér,terciér a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republic 1 : 50 000,15-44 Karviná
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014