Record details

Title
    Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně
Other titles
    Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,22-42 Bechyně
Author
   Holásek, Oldřich
   Novák, Miloslav
   Vrána, Stanislav
Pub. date
    1999
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Title keyword
    22-42
    50
    000,list
    Bechyně
    ČR
    Geologická
    Mapa
Abstract (in czech)
   Geologická mapa Bechyně a JV okolí znázorňující geologické útvary paleozoikum-prekambrium,paleozoikum,mezozoikum,terciér a kvartér
Abstract (in english)
   Geological Map of the Czech Republik 1 : 50 000,22-42 Bechyně
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014