Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1999
Editor
    Otava, J.
    Přichystal, A.
Publisher
    Masarykova univerzita Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2000
Country
    Česká republika
Title keyword
    1999
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Antropogenní transformace reliéfu východní části Národního parku Podyjí