Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Publisher
    Masarykova univerzita
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2002
ISBN
    80-210-2919-6
Title keyword
    2001
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Srovnání chemismu detritických pyrop-almandinů lulečských slepenců s chemismem granátů vybraných granulitů Českého masivu.