Record details

Title
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Publisher
    Ústav geologických věd PřF MU, ČGS - Brno
    Vydavatelství MU
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2006
Country
    Česká republika
Series title; number
   Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Title keyword
    2005
    Geologické
    Moravě
    Roce
    Slezsku
    Výzkumy
Articles from monograph
    Fluviální sedimenty mezi Jinačovicemi a Kuřimí
    Projevy seismo-tektonické aktivity v sv. části Českého masívu v období 2004-2005