Record details

Title
    Počítačové spracovanie údajov československej seizmickej siete
Publisher
    Geofyzikálny ústav SAV
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1987
Country
    Československo
Title keyword
    československej
    Počítačové
    Seizmickej
    Siete
    Spracovanie
    údajov
Articles from monograph
    Hlavní strukturní rysy chebské terciérní oblasti
    Poznámky k hluboké geologické stavbě Vogtlandu z hlediska šíření seismických vln
    Průběh hlavních zlomů Západočeského a Oháreckého zlomového pásma a jejich vztah k seismické aktivitě
    Seismotektonický pohled na geologickou stavbu západní části Českého masívu
    Tektonická struktura západní části Oharského riftu