Record details

Title
    Podbrdsko
Editor
    Šárová, J.
Publisher
    SOA Praha - Státní okresní archiv Příbram : Hornické muzeum Příbram
Pub. place
    Příbram
Pub. date
    2009
Country
    Česká republika
Title keyword
    Podbrdsko
Articles from monograph
    Přínos výzkumu nivních sedimentů Litavky k poznání osídlení Příbramska ve 13. století