Record details

Title
    Podložie terciéru vnútorných Západných Karpát
Publisher
    Geologický ústav Dionýza Štúra
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1987
Country
    Československo
Title keyword
    Karpát
    Podložie
    Terciéru
    Vnútorných
    Západných
Articles from monograph
    Charakteristika tiažového poľa Západných Karpát a ich okolia
    Geologická stavba terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Hustotná charakteristika hornín vnútorných Západných Karpát
    Metodický postup pri stanovení diskontinuít a hustotných nehomogenít v zemskej kôre
    Náčrt hlbinnej stavby Západných Karpát
    Prehľad stavby Západných Karpát
    Reliéf terciérneho podložia vnútorných Západných Karpát
    Vzťah hlbinnej stavby Západných Karpát k magmatizmu a metalogenéze