Record details

Title
    Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech
Author
   Baldík, Vít
   Franců, Eva
   Geršl, Milan
   Havlín, Aleš
   Krejčí, Oldřich
   Kryštofová, Eva
   Novotný, Roman
Pub. date
    2009
Physical description
    35 s.
Publication type
    závěrečná zpráva
Title keyword
    Beskydech
    Geofaktory
    Geologické
    Podmínky
    Stavby
    ŽP
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014