Record details

Title
    Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011
Other titles
    Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Author
   Bohdálek, Petr
   Godány, Josef
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Title keyword
    Acháty
    ČGS
    č.j.441/032/2011
    Hematitových
    Nepubl
    Nerostů
    Podmínky
    Polodrahokamovou
    Posudek
    Průzkumného
    Stanovení
    Surovinu
    území
    Vyhledávání
    Vyhrazených
    žádosti
    žil
Abstract (in czech)
   Podmínky žádosti pro stanovení průzkumného území na vyhledávání vyhrazených nerostů - hematitových žil a polodrahokamovou surovinu (acháty apod).. Nepubl. posudek ČGS č.j.441/032/2011 - zákonné postupy při průzkumu
Abstract (in english)
   Conditions for approval of exploration lease over hematite and semi-precious stone raw materials. Expert opinion No. 441/032/2011.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014