Record details

Title
    Podobnosti a rozdiely vo vývoji SR a ČR po rozdelení Českej a Slovenskej federatívnej republiky
Editor
    Mariot, P.
    Mikulík, O.
Publisher
    Geografický ústav SAV
Pub. place
    Bratislava
Pub. date
    1997
Country
    Slovensko
Title keyword
    Českej
    ČR
    Federatívnej
    Po
    Podobnosti
    Republiky
    Rozdelení
    Rozdiely
    Slovenskej
    SR
    Vývoji
Articles from monograph
    Vývoj populace České republiky 1990 - 1995