Record details

Title
    Podobnosti a rozdíly vývoje měst ČR a SR po roce 1990
Editor
    Mariot, P.
    Mikulík, O.
Publisher
    Regiograph
Pub. place
    Brno
Pub. date
    1998
Country
    Česká republika
Title keyword
    1990
    ČR
    Měst
    Po
    Podobnosti
    Roce
    Rozdíly
    SR
    Vývoje
Articles from monograph
    Evidence a hodnocení starých skládek ve východní části města Brna
    Migrační vztahy města Brna v první polovině 90.let
    Problémy dopravy velkých měst na příkladu Brna
    Srovnání vybraných charakteristik statutárních měst České republiky
    Vliv urbanizace na trh práce v ČR