Record details

Title
    Podolské souvrství - Raison d´etre
Other titles
    Podolí Formation - Raison d´etre
Author
   Gilíková, Helena
   Otava, Jiří
Pub. date
    2011
Language
    česky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Visean, facies, formation, fossils, heavy minerals
Title keyword
    D´etre
    Podolské
    Raison
    Souvrství
Abstract (in czech)
   Shrnuty genetické, faciální, petrografické a stratigrafické důvody pro vydělení podolského souvrství (spodní až střední visé) jako přechodnou jednotku mezi podložním karbonátovým a nadložním flyšovým turbiditním vývojem moravskoslezského paleozoika
Abstract (in english)
   Podolí Formation - Raison d´etre
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014