Record details

Title
    Rešeršní studie pro přípravu programu ČGÚ, zaměřeného na oblast České křídové pánve a jejího podloží. Závěrečná zpráva
Other titles
    Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Author
   Čech, Stanislav
   Martínek, Karel
   Mlčoch, Bedřich
   Stárková, Marcela
   Štědrá, Veronika
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2001
Physical description
    35 s.
Language
    česky
Publication type
    výzkumná zpráva oponovaná
Notes
    Objednatel: MŽP
Thesaurs term
    Bohemian Cretaceous Basin, geological documentation, rock samples, drillholes, bedrock, preliminary study
Title keyword
    České
    ČGÚ
    Křídové
    Oblast
    Pánve
    Podloží
    Programu
    Přípravu
    Rešeršní
    Studie
    Zaměřeného
    Závěrečná
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Textová zpráva o výsledcích rešeršní studie pro oblast české křídové pánve doplněná dílčími zprávami, obrazovými a mapovými přílohami a CDrom s datovými soubory
Abstract (in english)
   Preliminary study for the CGS programme focused on the Czech Cretaceous Basin and its basement
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014