Record details

Title
    Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců
Publisher
    Regionální muzeum v Teplicích
Pub. place
    Teplice
    Teplice v Čechách
Pub. date
    2001
ISBN
    80-85321-30-0
Country
    Česká republika
Series title; number
   Monografické studie Regionálního muzea v Teplicích.
   36
Title keyword
    Bíliny
    Památce
    Přírodovědců
    Reussové
    Velkých
Articles from monograph
    A.E. Reuss, křídový stratigraf a paleontolog
    August Emanuel Reuss - mikropaleontolog
    Poznámky ke geologickým bádáním F.A. Reusse na Českolipsku
    Reuss-Cornuho pravidlo o krystalizaci zeolitů z hydrotermálních roztoků