Record details

Title
    Specific conductivity of surface water at years 2007-2008: Basin of the Odra river
Other titles
    Měrná vodivost povrchových vod v letech 2007-2008: Povodí Odry