Record details

Title
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2007. Sborník příspěvků 12. mezinárodního semináře
Publisher
    VŠB-TU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    12
    2007
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Mezinárodního
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Vizualizace a kvantifikace strukturně-texturních parametrů polyuretanových geokompozitních materiálů
    Zohlednění dynamických účinků kmitání k dimenzování ostění kolektoru
    Zpevnění nesoudržného uhelného pilíře porubu č.39 204 na Dole Lazy - poznatky, zkušenosti