Record details

Title
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2008. Sborník příspěvků 13. mezinárodního semináře
Editor
    Kolektiv autorů
Publisher
    VŠB-TU Ostrava
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2008
Country
    Česká republika
Title keyword
    13
    2008
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Mezinárodního
    Příspěvků
    Sborník
    Semináře
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Perspektivy využití RTG počítačové tomografie ve výzkumu geomateriálů a v geotechnice