Record details

Title
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2009
Publisher
    VŠB-TUO
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Country
    Česká republika
Title keyword
    2009
    Horninového
    Konstrukcí
    Kotvení
    Masivu
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Současné výhledy a tendence v oblasti metod zajišťování porubních chodeb v uhelných dolech