Record details

Title
    Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních prací 2005
Publisher
    VŠB-TU
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2005
Country
    Česká republika
Title keyword
    2005
    Horninového
    Kotvení
    Masivu
    Prací
    Stavebních
    Těsnění
    Zpevňování
Articles from monograph
    Nové trendy v inovaci třecích svorníků pro důlní podmínky