Record details

Title
    The Society for Geology Applied to Minerál Deposits (SGA) celebrates its 40th Anniversary: 1965-2005
Other titles
    Společnost pro aplikovanou geologii ložisek nerostných surovin (SGA) slaví 40. výročí (1965-2005).
Author
   Pašava, Jan
Pub. date
    2005
Language
    anglicky
Publication type
    ostatni
Thesaurs term
    Society for Geology Applied to Mineral Deposits (SGA), SGA 40th Anniversary
Title keyword
    40th
    1965-2005
    Anniversary
    Applied
    Celebrates
    Deposits
    Geology
    Minerál
    SGA
    Society
Abstract (in czech)
   Popis vývoje společnosti SGA od doby jejího založení do roku 2005 při příležitosti oslav jejího 40. výročí.
Abstract (in english)
   Descrition of SGA and its development from 1965 to 2005.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014