Record details

Title
    Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 1:10 000 25-22-24
Other titles
    Landslide inventory map 1:10 000 25-22-24
Author
   Jánoš, Vít
   Petrová, Vladimíra
Pub. date
    2007
Language
    česky
Publication type
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Thesaurs term
    Landslides inventory, geodynamic phenomena, engineering mapping
Title keyword
    1:10
    25-22-24
    000
    Inženýrskogeologická
    Mapa
    Poměrů
    Stabilitních
    Účelová
Abstract (in czech)
   Metodika tvorby "Účelové inženýrsko-geologické mapy" 1:10 000 spočívá ve vymapování všech prvků, souvisejících se svahovými nestabilitami včetně zamokřených míst či břehových nátrží. Tyto mapy zobrazují současné a potenciální svahové nestability. Potoční strže se strmými břehy jsou zobrazovány také. Aktivní sesuvná území jsou zobrazená červeně, dočasně uklidněná a potenciální černě. Hydrologické a hydrogeologické prvky jsou vyznačeny modře. Zeleně jsou vyznačeny ohrožené nebo již poškozené objekty, stejně jako objekty již stabilizované. Psaná a fotografická dokumentace jednotlivých objektů je součástí elaborátu.
Abstract (in english)
   Landslide inventory map 1:10 000 25-22-24
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014