Record details

Title
    Česko - polská konference Geologie uhelných pánví /7./ Sborník příspěvků
Editor
    Kožušníková, A.
Publisher
    Ústav geoniky AV ČR
Pub. place
    Ostrava
Pub. date
    2009
Country
    Česká republika
Series title; number
   Documenta Geonica
Title keyword
    /7./
    Česko
    Geologie
    Konference
    Pánví
    Polská
    Příspěvků
    Sborník
    Uhelných
Articles from monograph
    Atypický vývoj sedimentů v podloží sloje Prokop na Frenštátsku
    Exkurzní průvodce - Devonské, spodnokarbonské a neogenní sedimenty v oblasti Hranic na Moravě
    Srovnání propustnosti uhelných briket z mylonitizované a neporušené zóny ve sloji 409/4 na Dole Zofiówka