Record details

Title
    Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Abstrakty referátů
Publisher
    Hvězdárna Úpice
Pub. place
    Úpice
Pub. date
    1996
    1997
    1998
Country
    Česká republika
Title keyword
    Abstrakty
    Člověk
    Kosmickém
    Pozemském
    Prostředí
    Referátů
Articles from monograph
    Další pokusy o inferenční statistickou předpověď ročních Wolfových čísel
    Některé dlouhodobé periody ve výskytu zemětřesení
    Periody spojené se slapovými variacemi
    Poznámky ke vztahu variací atmogeochemického pole a heliogeofyzikálních jevů
    Projevy klimatické změny v maximálních a minimálních teplotách