Record details

Title
    Říční krajina 5
Editor
    Měkotová, J.
    Štěrba, O.
Publisher
    Univerzita Palackého
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2007
Country
    Česká republika
Title keyword
    Krajina
    Říční
Articles from monograph
    Desetiletý vývoj vegetačního krytu povodňového koryta Bečvy se zvláštním zřetelem na ekotony
    Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky