Record details

Title
    Říční krajina. Sborník příspěvků z konference Olomouc 2004
Publisher
    Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká fakulta
Pub. place
    Olomouc
Pub. date
    2004
ISBN
    80-224-0942-9
Title keyword
    2004
    Konference
    Krajina
    Olomouc
    Příspěvků
    Říční
    Sborník
Articles from monograph
    Vývoj krajiny v českém středním Polabí v pozdním glaciálu a holocénu