Record details

Title
    Železivce
Editor
    Adamovič, J.
    Adamovič, Jiří
    Cílek, V.
    Cílek, Václav
Publisher
    Zlatý Kůň ve spolupráci s Českou speleologickou společností
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2002
ISBN
    80-85304-75-9
Physical description
    72 s.
Language
    anglicky
    česky
Country
    Česká republika
Publication type
    monografie
Series title; number
   Knihovna České speleologické společnosti.. Pseudokrasový sborník. Sv. 2.
   37
Notes
    Projekt: IAA3013910, GA AV ČR
    Překlad názvu: Ironstones
    Sborník se volně tematicky váže k terénnímu semináři Železivce, Dolní Houska 14.-16. 9. 2001. Nejedná se však o publikaci příspěvků přednesených na této vědeckotechnické akci, ale o sborník obsáhlejších prací připravený předem pro účastníky tohoto terénního semináře.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    ferruginization
    ironstones
    sandstones
Title keyword
    Železivce
Abstract (in czech)
   Sborník o pískovcovém pseudokrasu zaměřený na projevy proželeznění v pískovcových horninách. Poskytuje přehled dosavadního poznání, typizaci železivců v oblasti české křídové pánve a soubor článků o charakteru proželeznění v jednotlivých chráněných krajinných oblastech.
Abstract (in english)
   A monograph on sandstone pseudokarst focused on ferruginization effects in psammitic rocks. It provides a review of the present knowledge of the subject, typology of ironstones in the Bohemian Cretaceous Basin, and a set of papers on the character of ferruginization in the individual protected landscape areas
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012