Record details

Title
    Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory
Pub. date
    2001
ISBN
    80-902400-8-9
Title keyword
    10
    CHKO
    č.10
    Hory
    Prací
    Pracovní
    Příležitosti
    Sborník
    Seminář
    Vyhlášení
    Výročí
    Železné
Articles from monograph
    GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice