Record details

Title
    Živel Země. Planeta Země.
Editor
    Bratrych, V.
    Bratrych, V.:CZ
    Brzáková, P.
    Hlaváč, J.
    Janoušek, I.
    Petříček, V.
Publisher
    Agentura Koniklec
Pub. place
    Praha
Pub. date
    2004
Country
    Česká republika
Series title; number
   Živly
   4
Title keyword
    Planeta
    Země
    Živel
Articles from monograph
    Biogenní sedimenty
    Cesta do nitra Země
    Desková tektonika
    Geologický podklad a živočichové
    Geologický výzkum
    Horniny a činnost živých organismů
    Horotvorné procesy
    Jeskyně a vápencový kras
    Jsou ve vesmíru planety podobné Zemi?
    Když byla Země ještě mladá
    Koevoluce jako princip vývoje prostředí a živých organismů
    Kosmické kořeny Země
    Magnetická síla Země
    Měsíc - neúnavný souputník Země
    Minerály - stavební jednotky Země
    Pískovce a skalní města
    Půdní bezobratlí
    Říční, krasový a hadcový fenomén
    Solný kras
    Sopečná činnost
    Tektonika
    Úvod
    Vznik a vývoj hornin
    Země a Slunce
    Země a život - čtvrtohory
    Země a život - prvohory
    Země a život - třetihory