Record details

Title
    10. KVARTÉR. Sborník abstraktů
Editor
    Ábelová, M.
    Ivanov, M.
Publisher
    Masarykova univerzita
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2004
Country
    Česká republika
Title keyword
    10
    Abstraktů
    KVARTÉR
    Sborník
Articles from monograph
    Váté písky v Brně?
    Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení