Record details

Title
    13. KVARTÉR 2007, Brno 29.11.2007 - Sborník abstrakt
Publisher
    Přírodovědecká fakulta MU
    Ústav geologických věd PřF MU Brno
Pub. place
    Brno
Pub. date
    2007
Title keyword
    13
    29.11.2007
    2007
    Abstrakt
    Brno
    KVARTÉR
    Sborník
Articles from monograph
    Ještě k zalednění Moravské brány
    Rekonstrukce vývoje vegetace v nivě Dudváhu v holocénu (Slovensko)